Главная / Подать заявку

Auto Leasing

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЁМЩИКЕ / ПОРУЧИТЕЛЕ
 
 
 
ФАКТИЧЕСКОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ
 
КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТЕ
 
 
ВЫПИСКА СО СЧЁТА

Файлы загружаемых документов должны быть в PDF формате и не превышать 1,5 МБ/файл.

Выписка со счета за последние 6 месяцев до сегодняшнего дня включительно (включая все типы сделок, без фильтров).

  * При помощи электронной подписи или "ID" идентификационного сертификата вы можете получить справку VSAA в электронном виде ЗДЕСЬ. Либо вы можете составить разрешение на обработку ваших персональных данных и приложить отсканированную копию вместе с другими документами.

  Согласен с условиями займа, разрешаю обрабатывать свои персональные данные и подтверждаю, что все предоставленные данные соответствуют действительности. Подробнее...

  Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā, kā arī tam, ka SIA Nord Auto Līzings, reģ. Nr. 40203039032, SIA AIZDEVUMS.LV, reģ. Nr. 40003468776, AS Money Express Credit, reģ. Nr. 40103326532, AS E-Kredīts, reģ Nr. 40003126021, AS „NORD līzings", reģ. Nr. 40103472462, SIA OC Finance, reģ. Nr. 40103203191, MC Finance, reģ. 40103326532, TF Bank AB, reģ. Nr. 556158-1041, AS WEST KREDIT, reģ. Nr. 40003270389, SIA GRAND CREDIT, reģ. Nr. 50003952521, SIA FZ CAPITAL, reģ. Nr. 40003726262, ESTATEGURU OÜ, reģ. Nr. 12558919, AS HIPOCREDIT, reģ. Nr. 40103793931, AS Mogo, reģ Nr. 50103541751, AS Renti, reģ Nr. 40203174147, SIA Kredītu Salīdzināšanas Platforma, reģ Nr. 40103943167, AS „LATEKO LĪZINGS”, reģ.nr. 40003366651, SIA DSA INVEST, reg. nr. 40103187465, SIA Latvijas Kredītu Centrs, reg. nr. 40103664202, Holm Bank Latvia SIA, reg. nr. 54103053771, jur. adrese: Pils iela 16, Alūksne, LV-4301, Sia E-Lats, reg. nr.: 40003482835, jūr. adrese: Bauskas iela 20, Rīga, LV-1004 turpmāk kopā sauktas - Kompānijas, var izmantot pieteikumā norādītos personas datus, lai saņemtu informāciju no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistemām (tajā skaitā, bet ne tikai, no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Bankas kredītu reģistra, Kredītinformācijas biroja, reģ.nr. 40103673493, AS „Crefo Birojs”, reģ.nr. 40103947718,  SIA "CREDITREFORM LATVIJA", reģ.nr. 40003255604, SIA "PAUS KONSULTS",  reģ.nr. 40003352670, SIA "Intrum Latvia", reģ.nr.  40203088409, CSDD, Nederīgo dokumentu reģistra, Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta) un apstrādātu tos  kredītspējas izvērtēšanai un individuālu kreditēšanas piedāvājumu izteikšanai.

  Piekrītu, ka Kompānijas saņem un sniedz informāciju par manām saistībām licencētu parādu piedziņas uzņēmumu: "Creditreform Latvija SIA", reģ. Nr. 40003255604 un "Paus Konsults SIA", reģ. Nr. 40003352670, datubāzēs, kam ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām. Papildu informācija par datu apstrādi ir atrodama Kompāniju mājas lapās sadaļā Privātuma politika.

  Ar šo apstiprinu, ka vēlos saņemt aizdevumu uz SIA Nord Auto Līzings piedāvātajiem noteikumiem, kā arī citus individuālus kreditēšanas piedāvājumus. Apliecinu, ka visa šajā pieteikumā sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga. Parakstot šo pieteikumu, izsaku savu piekrišanu visu pieteikumā norādīto personu datu apstrādei. Apliecinu, ka esmu saņēmis pieteikumā norādīto personu piekrišanu viņu personas datu apstrādei un saglabāšanai, tajā skaitā elektroniski. Neiebilstu, ka manis sniegtā informācija tiek pārbaudīta caur trešajām personām, kā arī var tikt pieprasītas ziņas no Latvijas bankas Kredītu reģistra, informācija var tikt saglabāta, tajā skaitā elektroniski.

  Esmu informēts un piekrītu, ka datus apstrādā SIA Nord Auto Līzings, vien.reģ.Nr. 40203039032, juridiskā adrese Maskavas iela 418, Rīga, LV-1063, Latvija. vai citas SIA Nord Auto Līzings pilnvarotās personas. Pieprasītās info nesniegšana tiek vērtēta kā attiecīgo ziņu neesamība. Par nepatiesu ziņu sniegšanu personai draud kriminālatbildība. Atbilstoši noteiktajai kārtībai pieteikums derīgs 30 dienas.

    

   

  Piekrišana personas datu apstrādei

  Ar šo piekrītu, ka Bigbank AS Latvijas filiāle (reģ. nr. 40103200513, jur. adrese:  Gustava Zemgala gatve 78 - 1, Rīga, LV-1039)  veic manu personas datu apstrādi atbilstoši Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā. Ar šo apstiprinu, ka esmu izlasījis Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principus un tie man ir saprotami. Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principi ir pieejami bankas mājaslapā: bigbank lv/klientu-datu-apstrades-principi/ un Bigbank AS Latvijas filiāles klientu apkalpošanas centros. Piekrītu, ka Bigbank AS Latvijas filiāle saņem un sniedz informāciju par manām saistībām Latvijas Bankas Kredītu reģistrā,   no Valsts ieņēmumu dienesta, kredītinformācijas biroju, licencētu parādu piedziņas uzņēmumu: „Creditreform Latvia SIA“ un „Paus Consults SIA“, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra,  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes  datubāzēs, kam ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām.

   

  Piekrītu, ka TF BANK AB, reģ. Nr. 556158-1041 (Zviedrija) (adrese: p/k 47, LV-1004, Rīga; tālr. Nr. 66 090 800; e-pasts: info@tfbank.lv) veic manu personas datu apstrādi atbilstoši TF BANK AB datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā. Apstiprinu, ka esmu izlasījis TF BANK AB Paziņojumu par privātumu un man tas ir saprotams. TF BANK AB Paziņojums par privātumu ir pieejams TF BANK AB vietnē:tfbank lv/pazinojums-par-privatumu. Piekrītu, ka TF BANK AB saņem un sniedz informāciju par manām saistībām Latvijas Bankas Kredītu reģistrā, no Valsts ieņēmumu dienesta, kredītinformācijas biroju, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzēs, kam ir tiesību aktos noteiktas tiesības un pienākumi izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām.

   

  Piekrītu, ka pieteikumā norādītie personas dati tiek nodoti AS „LATEKO LĪZINGS” kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai. Esmu informēts(-a), ka AS „LATEKO LĪZINGS” apstrādā manus datus kredītspējas izvērtēšanai un kreditēšanas līguma noslēgšanai. Ar AS „LATEKO LĪZINGS” politiku datu apstrādē var iepazīties šeit latekolizings lv/lv/privatuma-atruna.