Vienošanās

Konfidencialitātes nodrošināšana jūsu personas datiem

 

Nord Auto Līzings ar paaugstinātu atbildību attiecas pret savu klientu personas datu drošību. Tāpēc interneta vietne darbojas saskaņā ar precīzi organizētu reglamentu, kas nodrošina personas konfidenciālās informācijas pilnu aizsardzību. Nord Auto Līzings neaizmirst arī savlaicīgi reaģēt uz izmaiņām likumdošanā, tāpēc regulāri koriģē informācijas apstrādes un uzglabāšanas pareizību. Mūsu klienti vienmēr ir informēti par šādām izmaiņām, jo paziņojumi tiek izvietoti tieši mūsu interneta vietnē.

 

Kādu informāciju mēs saņemam no saviem klientiem

 

1. Lai izmantotu kādu no mūsu finanšu piedāvājumiem, jums ir jāsniedz šādas ziņas par sevi:

 1. Vārds, uzvārds.
 2. Personas kods.
 3. Pases dati.
 4. Jūsu elektroniskā pasta adrese.
 5. Mobilā tālruņa numurs.
 6. Darba tālruņa numurs.
 7. Dzimšanas datums.
 8. Kādā jomā jūs strādājat.
 9. Konkrēts darbavietas nosaukums.
 10. Ikmēneša ienākumu apmērs.

 

Dažreiz Nord Auto Līzings speciālisti var palūgt klientu uzrādīt arī papildus ziņas par sevi, šāda informācijas atlase tiek praktizēta, ja tiek pieņemts pozitīvs lēmums par iesniegto pieteikumu.

 

2. Tāpat mēs neslēpjam, ka vācam un apstrādājam ziņas par mūsu interneta vietnes apmeklējumiem, kā arī katras vizītes ilgumu.

 

3. Jūsu personas datu atlasi var veikt pat telefoniski.

 

4. Aizpildot anketas, pieteikumus un citas formas, jūsu norādītā informācija tiek apstrādāta un uzglabāta.

 

Personīgās informācijas analīze ar sīkdatņu (cookies) palīdzību

 

Lai apstrādātu informāciju par mūsu vietnes apmeklētību un noskaidrotu katra viesa aktivitāti, mēs izmantojam sīkdatnes (cookies). Informāciju, kuru mēs saņemam šādā veidā, nevar nosaukt par personīgu, tā nesatur jūsu personīgo informāciju, bet tieši tā mums izdodas uzzināt par to, kas tieši jūs ir ieinteresējis. Tāpēc mēs tikai fiksējam apmeklētību un izvēlēto pakalpojumu virzību. Ziņas, ko iegūstam no sīkdatnēm, neļauj mums redzēt jūsu personas datus, tās tikai mūs informē par to, kā jūs izmantojat mūsu interneta vietni:

 

kādas lapas apmeklējat un cik bieži. No otras puses, mēs piešķiram saviem apmeklētājiem tiesības aizliegt mums šādu ziņu vākšanu. Lai atteiktos no sīkdatņu datu apstrādes, jums ir tikai jānomaina sava web-brauzera parametri. Bet neaizmirstiet, ka pēc šādu izmaiņu veikšanas jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot pilnu pakalpojumu asortimentu, tāpat var rasties problēmas ar dažādu funkciju izpildi.

 

Kā tieši notiek jūsu datu apstrāde

 

1. Ja piekrītat mūsu konfidencialitātes noteikumiem, jūs dodat atļauju saņemtās informācijas saglabāšanai elektroniskā veidā tās izmantošanai šādiem mērķiem:

 

 • jūsu kredītspējas analīzei, ko veic mūsu speciālisti, pamatojoties uz jūsu iesniegtajiem dokumentiem un papildus ziņām;
 • aizsardzībai pret krāpnieciskām darbībām, kas saistītas ar finanšu darījumiem un par kuru izdarīšanu iestājas kriminālatbildība;
 • lai kontaktētos ar jums;
 • kredītlīdzekļu atgriešanas nodrošināšanai.

 

2. Nord Auto Līzings saskaņā ar parakstīto vienošanos var izmantot saņemtās ziņas, lai efektīvāk izpildītu savas saistības.

 

3. Visu informāciju, kuru jūs esat sniedzis, aizpildot online pieteikumu, personīgās tikšanās laikā vai pa telefonu, Nord Auto Līzings izmantos, lai sniegtu jums finanšu pakalpojumus.

 

4. Ja jūs jau esat mūsu klients un esat paspējis izjust kādu no mūsu programmas priekšrocībām, piedāvājam informēt jūs par jauniem izdevīgiem piedāvājumiem, izmantojot agrāk saņemto jūsu personīgo informāciju.

 

5. Jaunāko informāciju par pakalpojumiem jūs varēsiet saņemt tikai pēc tam, kad būsiet devis tam savu piekrišanu.

 

6. Ja uzskatāt, ka jūsu personīgo datu glabāšana pie mums ir lieka – vienkārši informējiet mūs par to. Tādā gadījumā Nord Auto Līzings nekavējoties izdzēsīs jūsu personīgos datus no savas klientu bāzes.

 

7. Informāciju, kuru mēs vācam, nevar izmantot, lai meklētu un identificētu apmeklētāju. Tā tikai palīdz mums noskaidrot jūsu uzturēšanās aktivitāti resursā un uzzināt jūsu intereses. Nereti šādus datus mēs varam nosūtīt trešajām personām, bet tikai tad, kad ir saņemta jūsu piekrišana. Tas attiecas uz tīri statistiskām ziņām, kas neietver datus, kuri varētu jūs identificēt.

 

8. Mūsu īpašie klienti var izskatīt vai pieņemt trešo personu piedāvājumus, bet tikai pēc tam, kad dota piekrišana šādas informācijas saņemšanai. Piekrišana tiek apstiprināta, aizpildot attiecīgo vienošanos mūsu interneta vietnē. Informatīvos materiālus jūs varēsiet saņemt tikai pēc tam, kad būsit devis piekrišanu to izsūtīšanai.

 

9. Ja kompānijas Nord Auto Līzings web-lapā tiks veiktas būtiskas izmaiņas, mēs uzreiz jūs informēsim par to, izmantojot jūsu sniegto personīgo informāciju.

 

Personas datu bāzes uzglabāšanas noteikumi

 

1. Jūsu saņemtās ziņas mēs rūpīgi glabājam speciāli izveidotos serveros, nodrošinot tiem augstu drošības līmeni un konfidencialitāti. Lai garantētu maksimālu aizsardzību savām informatīvajām bāzēm, Nord Auto Līzings izmanto šifrēšanu.

 

2. Lai saglabātu un apstrādātu saņemtos datus, Nord Auto Līzings ir tiesības vērsties pie resursiem, kas atrodas ārpus ES zonas robežām. Apakšnodaļu darbinieki, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas robežām, var veikt finanšu operācijas X klientiem vai sniegt citus jūs interesējošus pakalpojumus.

 

3. Turklāt šādas nodaļas var sniegt analoģiskus pakalpojumus arī jūsu partneriem. Izmantojot šādu resursu palīdzību, mēs īpaši rūpīgi sekojam līdzi, kā tiek ievērotas likumdošanas normas attiecībā uz mūsu klientu personas datu konfidencialitāti.

 

4. Gribam atzīmēt, ka pagaidām nepastāv interneta savienojumi, kas nodrošinātu 100% informācijas aizsardzību. Bet mēs pieliekam visas pūles, lai mūsu veiktās operācijas sasniegtu maksimālo drošības līmeni. No otras puses, arī jūs esat atbildīgi par saņemtajiem materiāliem, kas atrodas jūsu elektroniskajā pastā. Kad būsim izveidojuši jūsu personīgo kontu mūsu interneta vietnē un nodrošinājuši tam piekļuvi, izsniedzot jums personīgo paroli, jūs esat atbildīgs par paroles slepenības ievērošanu.

 

Kā notiek konfidenciālās informācijas apstrāde un nosūtīšana

 

1. Nereti mēs ļaujam saviem partneriem izmantot iegūtos klientu personīgos datus. Bet tas notiek tikai tajos gadījumos, kad mēs esam pilnībā pārliecināti par to, ka viņi ievēro tos pašus personas datu aizsardzības pasākumus, kādus ievērojam mēs.

 

2. Atrodoties mūsu lapā, jūs automātiski atļaujat izmantot savus datus un nodot tos trešajām personām šādos gadījumos:

 

 • ja mūsu kompānija pilnībā vai daļēji kļūs par trešās personas īpašumu;
 • ja to pieprasīs spēkā esošā likumdošana;
 • lai novērstu krāpnieciskus gadījumus un samazinātu naudas neatgriešanas risku;
 • veicot pilnvērtīgu jūsu kredītspējas analīzi, mums ir tiesības apmainīties ar informāciju par jums ar citām finanšu vai budžeta organizācijām, kuras kādreiz ir bijušas jūsu darījumu partneri, bet tas ir atļauts tikai tajos gadījumos, kad jūs tiešām esat nolēmis izmantot kādu no mūsu pakalpojumiem;
 • kad aizdevums tiek dzēsts, visu informāciju par veiktajiem maksājumiem un parāda atlikumu mēs nododam trešajai personai sākotnējās dokumentācijas apstrādāšanai;
 • personas datu vākšana, analīze un nodošana trešajām personām iespējama tikai pēc līguma parakstīšanas, kuru jūs esat personīgi izvēlējies no mūsu piedāvājuma.

 

Konfidencialitāte trešās personas resursā

 

Mūsu lapā jūs varat redzēt saites uz citām interneta vietnēm, kas darbojas saskaņā ar saviem personas datu aizsardzības un drošības noteikumiem. Apmeklēt kādu no šīm saitēm būs iespējams tikai pēc tam, kad būsiet piekritis šīs kompānijas izmantotajiem informācijas slepenības nodrošināšanas pasākumiem. Nord Auto Līzings ir atbildīgs par informācijas drošību tikai savas interneta telpas ietvaros un nav atbildīgs par konfidencialitāti trešo personu vietnēs.

 

 

Kā klientam aplūkot savus datus, kas glabājas resursā

 

Mūsu kompānijas darbība ir balstīta uz spēkā esošo likumdošanu, kas reglamentē fizisko personu personīgo datu uzglabāšanu. Pamatojoties uz to, jūs varat divreiz gadā bez maksas iepazīties ar informāciju par sevi, kas glabājas speciālos serveros, datu bāzē. Ja vēlāties izmantot šīs tiesības, mēs jums sniegsim detalizētu informāciju par to, konkrēti kādu informāciju par jums mēs uzglabājam. Tai pašā laikā jūs varēsiet uzzināt, kādas personas (fiziskās vai juridiskās) ir interesējušās par jums, un vai šādi pieprasījumi ir bijuši. Ja šī informācija jums būs nepieciešama biežāk kā 2 reizes gadā, tad visus nākamos pieprasījumus mēs varēsim apstrādāt par atsevišķu samaksu, kas atlīdzinās ar nepieciešamo materiālu sagādāšanu saistītos izdevumus.

 

Vecuma limits

 

Mūsu pakalpojumus var izmantot tikai personas, kas sasniegušas 18 gada vecumu.

 

Jaunumu izsūtīšana

 

Atstājot jebkādu personīgu informāciju par sevi mūsu resursā, jūs automātiski piekrītat saņemt mūsu informāciju par jaunajiem pakalpojumiem un produktiem. Ja uzskatāt to par lieku, tad atteikties no šiem paziņojumiem būs samērā viegli, ienākot savā personīgajā kabinetā mūsu interneta vietnē. Vēl viens veids kā izvairīties no informatīvajām vēstulēm – pārslēdziet ienākošās korespondences filtru savā elektroniskajā pastā.

 

Kā sazināties ar mums

 

Ja jums ir radušās:

 

 1. vēlmes,
 2. piedāvājumi kā uzlabot mūsu konfidencialitātes sistēmas darbu 3. vai vienkārši vēlaties uzdot mums kādu jautājumu, ar mums iespējams sazināties par telefona numuru +371 299 149 94 vai nosūtot e-pastu uz info@nordlizings.lv

Auto līzinga kalkulators

EUR
Kalkulatoram ir informatīvs raksturs
BEZMAKSAS IZSKATĪŠANA 30 minūšu laikā
Auto tiek reģistrēts CSDD uz Jūsu vārda
KASKO pēc vēlēšanās
Pirmstermiņa atmaksa bez soda procentiem %
Kredīta atgriešanas termiņš 6 - 72 mēneši